Posted on Leave a comment

4 Keajaiban ini hanya ada pada air zam-zam

4 keajaiban air zam-zam - Gardi Tour

Garditour.co.id – Air Zam-zam yang dalam bahasa arab memiliki arti banyak atau melimpah. Letak dari mata air zam-zam yaitu di kawasan Masjidil Haram sebelah tenggara Ka’bah dengan kedalaman 42m. Adanya air zam-zam tak terlepas dari sejarah di masa lalu saat  Siti Hajar ibunda Nabi Ismail AS berlari bolak balik antara bukit Shafa dan bukit Marwah untuk mencari air yang pada saat itu Nabi Ismail AS sedang kehausan di tengah padang pasir. Dan dengan izin Allah SWT keluarlah sebuah mata air dari hentakan kaki Nabi Ismail AS dan sampai sekarang mata air tersebut adalah sumber dari mata air zam-zam. Continue reading 4 Keajaiban ini hanya ada pada air zam-zam